Yritysvastuullisuus on Somicin toiminnan perusta

Somicin yhteiskuntavastuu jaetaan kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu.

Koemme, että yrityksen yhteiskuntavastuu on tärkeä näkökohta kaikille yrityksille - myös PK-yritykselle.

Somic toimii yhteistyössä mm. asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Emme siis toimi yksin. Yhteiskuntavastuumme tarkoittaa meidän vastuuta toimintamme vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimme kestävästi, kunnioittamme ympäristöä ja noudattamme lakeja ja sopimuksia.

Koemme, että yrityksen yhteiskuntavastuu on tärkeä näkökohta kaikille yrityksille - myös pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Vastuullisena yrityksenä huomioimme toimintamme vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa – ja toimimme vähintääkin tavalla, jonka vaikutukset eivät ole negatiivisia.

Yhteiskuntavastuu (corporate responsibility, corporate social responsibility) perustuu lähtökohtaisesti Somicin vapaaehtoiseen toimintatapaan. Yritysten toimintaa ohjaa kuitenkin monin tavoin myös lainsäädäntö.

Somicin yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta

Somicin yhteiskuntavastuu jaetaan kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu. Näistä muodostuu kokonaisuus, joka on toimintamme perusta.

Taloudellinen yhteiskuntavastuumme on toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista. Siihen sisältyyy mm. kannattava liiketoiminta, taloudellisista velvollisuuksista huolehtiminen ja verojen maksaminen asianmukaisesti.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuumme liittyy pitkälti ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Yhtenä arvona onkin rinnalla oleminen, jonka käsitämme inhimillisen hyvinvoinnin perustana. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on meidän sosiaalisen vastuun perusta. Sosiaalista vastuuta koskeva sääntely, mm. lainsäädäntö, ohjaa toimintaamme monin tavoin. Somic toimii vastuullisena työnantajana toimien tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Somicissa käyttäydytään toisia kohtaan arvostavasti ja toista kunnioittaen. Vastuumme omista ihmisistä on tärkeä osa meidän vastuullisuutta ja menestyksemme perustaa.

Ekologinen yhteiskuntavastuumme on ympäristövaikutusten minimoimista. Suosimme ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja materiaaleja sekä kehitämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja.

Hankinnoilla on olennainen merkitys meidän vastuullisuudessa. Ympäristövastuulliset valinnat viestivät meidän arvoista myös asiakkaille.

Ota yhteyttä

Lomakkeen tiedoissa on puutteita. Tarkistathan syöttämäsi tiedot ja yritä uudelleen.

Lomakkeen toimituksessa tapahtui odottamaton virhe. Otathan meihin yhteyttä sähköpostitse.

Kiitos!

Pyyntösi on lähetetty! Otamme sinuun pian yhteyttä.